(Dữ liệu đang chạy thử nghiệm, chỉ mang tính chất tham khảo)