CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM NGUYỄN XUÂN SANG TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐỒNG NAI

Thứ Sáu, 31/01/2020, 08:37 GMT+7

Triển khai Nghị quyết số 352-NQ/ĐU ngày 22/11/2019 của Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam; nội dung cuộc họp lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam ngày 21/11/2019, Hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2019 tại trụ sở làm việc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai, Cục HHVN tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 2338/QĐ-CHHVN ngày 27/12/2019 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tĩnh Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh giữ chức Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai.

Đồng chí Đinh Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng TCCB, Cục Hàng hải Việt Nam đọc Quyết định Bổ nhiệm

Đồng chí Đinh Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng TCCB, Cục Hàng hải Việt Nam đọc Quyết định Bổ nhiệm

Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai

Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai 

Phát biểu tại Lễ công bố, thay mặt lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang gửi lời chúc mừng tới ông Nguyễn Xuân Tĩnh vừa được điều động, bổ nhiệm; đồng thời yêu cầu phải hết sức cầu thị, nỗ lực phấn đấu trong công tác chỉ đạo, điều hành để khẳng định vai trò cá nhân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ Cục Hàng hải Việt Nam giao phó. Cục trưởng mong muốn trên cương vị mới, ông Nguyễn Xuân Tĩnh sẽ phát huy vai trò của người lãnh đạo, khắc phục khó khăn trong môi trường công tác mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Xuân Tĩnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Thường vụ Đảng ủy Cục, Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam đã quan tâm, tin tưởng và ủng hộ trong thời gian vừa qua. Ông Nguyễn Xuân Tĩnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục, của các đồng nghiệp trong đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.