DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐỒNG NAI

Thứ Hai, 25/11/2019, 19:48 GMT+7

Quyết định số 375/QĐ-CVHHĐN ngày 21 tháng 11 năm 2019 phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng Vụ Hàng Hải Đồng Nai. (xem file đính kèm)