THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Thứ Sáu, 27/09/2019, 15:49 GMT+7

 CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC


1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, trong đó:

- Vị trí việc làm Thủ tục tàu thuyền: 01 chỉ tiêu;
- Vị trí việc làm Theo dõi thi hành pháp luật: 01 chỉ tiêu;
- Vị trí việc làm An toàn – An ninh hàng hải: 01 chỉ tiêu;
- Vị trí việc làm Tổ chức – Nhân sự: 01 chỉ tiêu;
- Vị trí việc làm Văn thư – Lưu trữ: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian: từ ngày 27/9/2019 đến ngày 27/10/2019 (trong giờ hành chính vào
các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai; Quốc
lộ 51, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ: 02513.832134 hoặc truy cập vào website:
http://cangvuhanghaidongnai.vishipel.net/