DIỄN TẬP UPSCTD TẠI KHU VỰC GÒ DẦU NĂM 2019

Thứ Ba, 25/06/2019, 19:32 GMT+7

       Thực hiện Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu và Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai Quy định trình tự, thủ tục và thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

       Hôm nay, ngày 21/6/2019, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai chủ trì buổi diễn ra Ứng phó sự cố tràn dầu có kết hợp phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cụm cảng Gò Dầu. Năm 2019, vị trí diễn tập tại khu vực cảng Phước Thái –Vedan và cảng Gò Dầu A3. Tham dự diễn tập với sự tham gia của các cơ quan quản lý chuyên ngành, Sở ngành tại địa phương: BCH Biên phòng BR-VT; Phòng Cảnh sát Đường thủy; Phòng Cảnh sát PCCC Công an Đồng Nai; Công an Khu công nghiệp Gò Dầu, Công ty BĐATHH Đông Nam Bộ.

       Đại diện lực lượng diễn tập các cảng: Gò Dầu; Long Thành; và Cảng Phước Thái Vedan. Ngoài lực lượng ứng phó tại chỗ, tham dự diễn tập còn có đơn vị ứng phó sự cố tràn dầu chuyên nghiệp là Công ty Vân tải biển Hải Vân.

      Các đơn vị đã triển khai công tác điều tiết, tổ chức diễn tập đúng khu vực hạn chế đã được thông báo, đúng kịch bản đã được thông qua. Buổi diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau buổi diễn tập, các đơn vị đã tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm để các cuộc diễn tập sau làm tốt hơn nữa.

       Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi diễn tập: