THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Thứ Năm, 13/06/2019, 16:28 GMT+7

 

          CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐỒNG NAI                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 259/TB-CVHHĐN                                                                                     Đồng Nai, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

 

            Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai xin thông báo tuyển dụng viên chức, như sau:

            1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu, trong đó:

- Vị trí việc làm Theo dõi thi hành pháp luật: 02 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm An toàn – An ninh hàng hải: 02 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Tổ chức – Nhân sự: 01 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Văn thư – Lưu trữ: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày 13/6/2019 (trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai; Quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ: 02513.832134 hoặc truy cập vào website: http://cangvuhanghaidongnai.vishipel.net/

Ghi chú: Thông tin chi tiết về nơi làm việc, điều kiện, tiêu chuẩn, mô tả công việc, thành phần hồ sơ,… xem file đính kèm