CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐỒNG NAI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM 2016

Thứ Năm, 21/03/2019, 09:49 GMT+7

Ngày 09/03/2016 Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2016.

Tham dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Việt - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, đồng chí Vũ Thế Quang - Trưởng phòng Pháp chế hàng hải Cục Hàng hải Việt Nam.

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện trong Tổ chức điều hành đơn vị, công tác cải cách thủ tục hành chính, việc thực hiện Quy chế dân chủ, việc thực hiện chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, việc thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Cục Hàng hải Việt Nam giao cho đồng thời bàn các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016.

Hội nghị cũng đánh giá phong trào thi đua 2015, phát động phong trào thi đua năm 2016, đánh giá hoạt động công khai sử dụng NSNN năm 2015, thông qua nội dung sửa đổi quy chế nội bộ năm 2016 đồng thời bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Việt - Phó Cục trưởng đã biểu dương những kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới tập trung công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, đưa pháp luật đi vào cuộc sống, sắp xếp nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng lực cán bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và nâng cao đời sống công chức viên chức.

Thay mặt toàn thể công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Viết Trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam và hứa sẽ cùng các cán bộ công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai đoàn kết thống nhất, vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và Nghị quyết của hội nghị đã đề ra năm 2016.